Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ

Οι Διασώστες μας (απόφοιτοι της ειδικότητας «Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου») είναι εκπαιδευμένοι και άρτια καταρτισμένοι ώστε να παρέχουν υψηλού επιπέδου φροντίδα (με ευαισθησία και επαγγελματισμό) στον ασθενή και συνάνθρωπο μας. Διαθέτουν όλα τα απαραίτητα εφόδια και σε συνδυασμό με τον εξοπλισμό των οχημάτων μας μπορούν να ανταπεξέλθουν με επιτυχία σε όλους τους τύπους συμβάντων.

24/7 Μαζί σας

Διακομιδές Ασθενών

Κατ' οίκον νοσηλείες

Καλέστε Μας

Τα πληρώματα των ασθενοφόρων μας παρακολουθούν διαρκώς προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που πραγματοποιούνται στους χώρους της εταιρίας μας απο πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων, καθώς και πιστοποιημένα σεμινάρια πανευρωπαϊκών (ERC) καθώς και παγκόσμιων (NAEMT) φορέων.

Ορισμένες απο τις πιστοποιήσεις που κατέχουν οι Διασώστες μας είναι οι εξής: BLS/AED (Βασική Υποστήριξη της Ζωής & Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση) I.L.S. (Άμεσης Υποστήριξης της Ζωής – Immediate Life Support) PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support)
Έτσι μπορούν να ελέγχουν και μετρούν ζωτικά σημεία, να αντιμετωπίζουν κάθε είδους τραύμα, να ελέγχουν μεγάλες εξωτερικές αιμορραγίες, να ακινητοποιούν τον τραυματία, να διασφαλίζουν τον αεραγωγό σε επείγουσες καταστάσεις, να τοποθετούν περιφερικές φλεβικές γραμμές, να χορηγούν υγρά, να πραγματοποιούν κάθε είδους ενέργεια (βασισμένη σε πρωτόκολλα) ώστε να εξασφαλίσουν την καλύτερη δυνατή έκβαση και αντιμετώπιση του ασθενή - τραυματία και να τον διακομίζουν στον καταλληλότερο υγειονομικό σχηματισμό με ταχύτητα και ασφάλεια τηρώντας τον Κ.Ο.Κ